Členské příspěvky

Členské příspěvky se platí 2x ročně.

Splatnost: do 31.1. příslušného kalendářního roku a 30.6. druhá platba

Způsob platby: na účet 2900771790/2010 – jméno ve zprávě pro příjemce

Výjimky: dojíždějící za účelem tréninku nebo hry ze vzdálenosti víc než 50 km

Částka: 

Muži: 4000 za rok

Mládež: 2000 za rok