Členské příspěvky

Členské příspěvky jsou rozděleny na klubové příspěvky a příspěvky na sportovní činnost.

Klubové příspěvky se platí na kalendářní rok.

                A. Klubové příspěvky

klubové příspěvky platí každý člen a zajišťují existenci klubu (oddílová platba ČSRU, platba ČSTV, hráčské licence …)

Výše klubových příspěvků:

      1. Čestný člen:         100 Kč
      2. Nezletilý člen:      0 Kč
      3. Aktivní člen:        1000 Kč

Splatnost: do 1.3. příslušného kalendářního roku

Způsob platby: na účet 2900771790/2010 – jméno ve zprávě pro příjemce

Výjimky: dojíždějící za účelem tréninku nebo hry ze vzdálenosti víc než 50 km

              B. Příspěvky na sportovní činnost

Příspěvek na sportovní činnost pokrývající náklady na sportovní činnost jednotlivých oddílů a to nájem tělocvičen a hřišť na tréninky, nájem hřiště na zápas a jiné výdaje související s činností oddílu. Tyto příspěvky si určuje každý oddíl samostatně.

  1. Oddíly mužů a žen

Jaro:       1000 Kč, splatnost do 1.4. příslušného kalendářního roku

Podzim:  1000 Kč, splatnost do 1.9. příslušného kalendářního roku

Způsob platby: na účet 2900771790/2010 – jméno ve zprávě pro příjemce

2. Oddíl dětí

Jaro:        700 Kč, splatnost do 1.3. příslušného kalendářního roku

Podzim:   700 Kč, splatnost do 1.9. příslušného kalendářního roku

Způsob platby: na účet 2900771790/2010 – jméno ve zprávě pro příjemce