Naši partneři

Budějovický Budvar

Pivovar Budějovický Budvar, n. p. je dlouhodobě jedním z nejúspěšnějších potravinářských podniků v České republice. Téměř polovinu produkce vyváží do více než 70 zemí všech světadílů. V roce 2014 vystavil Budějovický Budvar 1 457 000 hektolitrů piva.

Novodobá historie pivovaru se datuje od roku 1967, kdy Ministerstvo zemědělství České republiky založilo národní podnik Budějovický Budvar jako přímého nástupce Českého akciového pivovaru, který vařil pivo v Českých Budějovicích již od roku 1895. Český akciový pivovar byl založen českými právovárečníky, kteří navázali na více než 700 let starou historii vaření piva v Českých Budějovicích (dříve Budweis).

Budějovický Budvar je majitelem cenného duševní vlastnictví v podobě více než 380 ochranných známek registrovaných ve 101 zemích světa. Mezi nejznámější patří Budweiser, Budvar, Budweiser Budvar, Bud, Budějovický Budvar a Czechvar. Toto ohromné duševní bohatství souvisí s místem svého původu, městem České Budějovice, které se původně nazývalo Budiwoyz či Budweis.

Postupnou a cílevědomou expanzí na zahraniční trhy a posilováním prodejů doma dosáhl Budějovický Budvar pozice významného hráče na trhu s pivem nejen v České republice. Objem exportovaného výstavu řadí prémiový originální ležák Budweiser Budvar k jedné z nejexportovanějších pivních značek České republiky. V Budějovickém Budvaru, n. p. dnes pracuje více než 600 zaměstnanců.


Jihostroj a.s. je stabilní výrobní firma, využívající své stoleté tradice a zkušenosti v oboru přesného strojírenství. Firma působí dlouhodobě na průmyslovém trhu výrobců letadel, stavebních, lesních, zemědělských strojů a další mobilní techniky. Podnik má jasnou strategii rozvoje se zaměřením na další vývoj, výrobu, prodej a servis vlastních produktů.

Dějiny společnosti Jihostroj, předního českého výrobce hydraulických systémů a leteckých přístrojů, se začaly psát v roce 1919. Tehdy, krátce po vyhlášení nezávislé Československé republiky, byl ve Velešíně založen průmyslový podnik, na jehož tradice dnešní firma navazuje. Podnik dokázal během své existence úspěšně překonat občasnou nepřízeň osudu, zásadní politické zvraty i hluboké hospodářské krize. Takových továren není mnoho.
Zkušenosti, vzdělání a řemeslný fortel pracovníků Jihostroje přitom poskytují záruku, že se vyspělá strojírenská výroba může ve Velešíně nadále rozvíjet.


logoČB

Statutární město České Budějovice
Město České Budějovice vyhlašuje program na podporu sportu v rámci
„Opatření č. 3: Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sportovních klubů“.
Cílem opatření je finanční podpora sportovních aktivit dětí a mládeže od 6 do 18 let na území města České Budějovice.


Samosprávný Jihočeský kraj podporuje sport v rámci dotačních programů:
„Podpora sportovní činnost dětí a mládeže a výkonnostního sportu“


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podporuje sport v rámci výzev:
„Výzva MŮJ KLUB“


LUMOS s. r. o. jako rodinnou společnost vlastní manželé pan Lumír Dvořák a paní Miloslava Dvořáková. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem České Budějovice oddíl C, vložka 5117 a jejím hlavním předmětem podnikání je demolice budov, recyklace demoličních odpadů a podnikání v oblasti nakládání s odpady. V recyklačním centru Jivno 80 společnost LUMOS s.r.o. přijímá a zpracovává betony, železobetony, asfaltové směsi, stavební sutě a zeminy s kamením a také vlastní mobilní drtičku a třídičku lomového kamene.


NSE Solutions s. r. o., společnost se zaměřuje především na poskytování odborných personálně poradenských služeb. Našim klientům poskytujeme konzultační služby v oblasti lidských zdrojů, náboru, motivace, rozvoje zaměstnanců a kariérního poradenství, školení personálu, kontroly kvality.

Akce v Českých Budějovicích ZDARMA Chcete vědět kde a kdy se koná jaká akce v Českých Budějovicích? Zde naleznete všechny akce, které jsou zdarma. Sport, kultura, gastro nebo akce pro děti.