Řekli jsme si: “Budeme hrát rugby.” Tak hrajeme a bavíme se.

Pokračování prací na vybudování našeho hřiště

Mockrát děkujeme za všechny štědré dary. Částka, kterou se nám podařilo doposud vybrat nás příjemně překvapila. Ke 25. dubnu 2022 se podařilo vybrat 285 246,- Kč. Ještě jednou za celý Rugby Club České Budějovice děkujeme. Veřejná sbírka stále běží a každá koruna se počítá.

Aktuální stav:

 • podařilo se nám finalizovat projekt celého sportoviště
 • nyní čekáme na závazná stanoviska dotčených orgánů:
  • Krajská hygienická stanice
  • Hasičský záchranný sbor
  • Orgány životního prostředí
  • Orgán územního plánování
 • jakmile je získáme, podáme žádost o stavební povolení

Celý projekt je závislý také na veřejných financí ze státního rozpočtu (investiční dotace Národní sportovní agentury, města ČB a Jihočeského kraje), nicméně všichni víme, jaká je světová situace. COVID-19, rozpočtové provizorium, nyní válka na Ukrajině. Obáváme se, že letos se žádné investiční dotace nevypíšou.

Prosím nemějte strach, že se Vaše dary nevyužijí. Jediná možná varianta je použití na výstavbu sportoviště nebo je zase všem vrátíme!

Za Rugby Club České Budějovice, Jakub Žídek, prezident klubu

Veřejná sbírka na hřiště