Řekli jsme si: “Budeme hrát rugby.” Tak hrajeme a bavíme se.

Zveme všechny členy klubu Rugby Clubu České Budějovice, z.s. na členskou schůzi, která se koná se dne 19. května 2023 od 18:00 v Pivnici na Hřišti, Bezdrevská 1213/3a, 370 11 České Budějovice.

Program

  1. Prezence
  2. Schválení výroční zprávy za rok 2022 a shrnutí hospodaření klubu za rok 2022
  3. Členské příspěvky – změna finančního řádu
  4. Shrnutí plánovaných akcí na rok 2023
  5. Změna financování trenérů
  6. Diskuse před volbou členů výkonného výboru
  7. Volba členů VV
  8. Volná diskuse
  9. Závěr