Řekli jsme si: “Budeme hrát rugby.” Tak hrajeme a bavíme se.

Příprava na vybudování nového rugbyového areálu se trochu více protáhla, ale stále pracujeme na doplňování projektu a splnění všech zákonných podmínek k uskuteční stavby.

Shrnutí aktuálních informací o hřišti:

 

Tuto sobotu proběhla další údržba hřiště od křovin a přerostlé trávy. Děkujeme všem za podporu při budování nového hřiště ať slovní, tak finanční ve veřejné sbírce. Doufáme, že se všechny překážky a administrativní záležitosti podaří brzy vyřešit, abychom mohli už příští rok začít opravdu stavět. Bohužel se najdou i tací, kteří chtějí tento smysluplný projekt bojkotovat a šíří o něm všelijaké pomluvy.

Vyjádření našeho prezidenta J. Žídka a detaily kolem vzniklé situace zveřejněné ve facebookové skupině Suché Vrbné:

“Dobrý den,
donesla se mi zpráva, že někteří lidé v Suchém Vrbném roznášejí pomluvy ohledně plánovaného sportoviště v ul. Elišky Krásnohorské, které chce vybudovat spolek Rugby Club České Budějovice. Jakožto stávající prezident klubu si dovolím reagovat touto cestou, abych informoval lidi/sousedy v Sucháči a uvedl tak věci na pravou míru.

Celý plánovaný projekt obsahující travnaté hřiště, workoutové hřiště a dětské hřiště je od samého počátku koncipován jako VEŘEJNÉ sportoviště, tedy přístupné široké veřejnosti. Dané sportoviště bude provozováno a spravováno spolkem RCČB, z. s. (jakožto realizátorem projektu). Podmínka přístupu veřejnosti je zakotvená i v nájemní smlouvě s magistrátem města ČB. Nikdy jsme prosím neměli v plánu sportoviště uzavřít a používat pouze pro sebe. Nevěřte prosím lžím lidí tvrdící opak!

RCČB si velice zakládá na solidaritě, respektu a férovosti, což jsou jedny ze základní principů daného sportu. Tyto principy dodržujeme i mimo hřiště a veškeré naše aktivity jsou proto transparentní bez jakýchkoli vedlejší úmyslů či podfuků.

Výše zmínění zlí lidé (jinak je ani nazvat nelze) se snaží celému projektu od počátku házet klacky pod nohy, ať jsou jejich úmysly jakékoli. Snaží se překroutit vše, co slyší nebo čtou, aby na RCČB a plánovaný projekt hodili špatné světlo. Těmito aktivitami oblbují své okolí a snaží se tak získat u lidí špatný náhled na celý projekt.

Po celou dobu příprav a plánovaní projektu jsme byli otevření veškerým poznámkám a připomínkám všech různých spolků a lidí v blízkém, či širším okolí. A tyto připomínky či návrhy se pak snažili do projektu zahrnout.

V případě dotazů mile rád odpovím či vysvětlím naše plánované aktivity na starém hřišti v ul. Elišky Krásnohorské.

Pokud jste dočetli celý komentář, mockrát Vám děkuji za Váš čas a přeji hezký zbytek večera.”

Pohled na nový rugbyový areál
Vizualizace nového rugbyového areálu