Členské příspěvky

Muži: 4000 Kč za rok – platba 1 x ročně do 31.1 příslušného kalendářního roku

Mládež: 2000 Kč za rok – 1000 Kč do 31.1. příslušného kalendářního roku a 30.6. druhá platba

Způsob platby: na účet 2900771790/2010 – jméno ve zprávě pro příjemce

Výjimky: dojíždějící za účelem tréninku nebo hry ze vzdálenosti víc než 50 km