Řekli jsme si: “Budeme hrát rugby.” Tak hrajeme a bavíme se.

Členské příspěvky

Muži a ženy 

4000 Kč za rok – platba 1 x ročně do 31.1. příslušného kalendářního roku

Děti a mládež 

2000 Kč za rok – 1000 Kč do 31.1. příslušného kalendářního roku a 30.6. druhá platba

Výjimky 

Dojíždějící za účelem tréninku nebo hry ze vzdálenosti víc než 50 km.

Způsob platby

Platby se posílají na účet 2900771790/2010 – uveďte jméno ve zprávě pro příjemce.

QR kód pro odeslání platby - dospělí
QR kód pro platbu - muži&ženy
QR kód pro zaplacení příspěvků - mládež 1. pololetí
QR kód pro platbu - děti 1. pol.
QR kód pro zaplacení příspěvků - mládež 2. pololetí
QR kód pro platbu - děti 2. pol.