Členské příspěvky

Muži a ženy

4000 Kč za rok – platba 1 x ročně do 31.1. příslušného kalendářního roku

Děti a mládež

3000 Kč za rok – 1500 Kč do 31.1. příslušného kalendářního roku a do 30.6. druhá platba

Výjimky

Dojíždějící za účelem tréninku nebo hry ze vzdálenosti víc než 50 km.

Způsob platby

Platby se posílají na účet 2900771790/2010 – uveďte jméno ve zprávě pro příjemce.