Založení klubu RC ČB

Současný Rugby Club České Budějovice vznikl na podzim 2011. O rok později se stal členem České rugbyové unie a začal se účastnit rugbyových soutěží a turnajů v ČR. Jak se tým rodil, se dozvíte ze vzpomínek jednoho ze zakladatelů, Marka Jakubíka:

o několika menších a neúspěšných pokusech zlanařit pár lidí v ČB a začít se tady věnovat ragby, jsme to s Davidem Vondrouškem na delší dobu vzdali a dále jsme se věnovali pouze dojíždění do Strakonic a hraní za tamní rugby klub, kde jsme oba více méně od začátku fungování týmu na jaře 2009.

Stále v nás ale hlodala myšlenka na „vlastní“ tým u nás ve městě a před prázdninami v létě 2011 (přesně 11.6.2011 na zahrádce restaurace v Bavorovicích, pozn. Petr Klíma), jsme vsadili všechno na jednu kartu a znovu oslovili Petra Klímu, který s námi již pár tréninků absolvoval, aby nám s náborem pomohl. Po několika měsících nám kývnul na spolupráci při náboru i havířovský odchovanec a reprezentant ČSFR v mládežnických kategoriích – Zdeněk Bílský, který se velmi dlouho návratu do rugby kolotoče bránil, ale nakonec vyhrál zdravý rozum a rugbyové srdíčko.


Zakládající členové klubu RC ČB

Sešli jsme se k prvnímu rozhovoru do novin ohledně plánovaného náboru na září roku 2011 – termín byl daný záměrně kvůli vysílání Rugby World Cup z Nového Zélandu na české TV a doufali jsme, že to několik lidí v TV zaujme a rádi by si to zkusili na vlastní kůži. Po článku v týdeníku Sedmička následoval rozhovor v Deníku, MF Dnes a reportáž v místní regionální RTA TV, potenciální hráče dále uháněly upoutávky v místních rádiích.

Přišlo září a námi nervózně vyhlížené náborové tréninky 12. a 19. 9. v areálu TJ Meteor. Vedení TJ Meteor nás přivítalo s otevřenou náručí a byli, stejně jako my, nadšeni myšlenkou, že v Budějovicích zase možná vznikne rugby tým, který zde existoval několik let okolo roku 1974, pak bohužel kvůli malé členské základně zanikl. Bývalý Ragby Klub Meteor hrával právě v areálu TJ Meteor a nás hřála myšlenka, že bychom dokázali vzbudit tým opět k životu, měli jsme dokonce přislíbeno možnost používání starého názvu.

Areál TJ Meteor má bohužel jeden, pro nás však velký a velmi zásadní nedostatek a to absence travnatého hřiště. Byla možnost trénovat na místní, nevyužívané umělé trávě, která byla před několika lety používána družstvy pozemních hokejistů, které bohužel také zanikly. Nebylo ale na výběr, tak jsme nabídku vzali všemi deseti.

Zájem a účast o rugby byl na obou náborech nad naše očekávání a přišlo ještě více lidí, než jsme ve skrytu duše doufali. Dohromady se nám na začátku přišlo ukázat něco okolo 50 zájemců – úplných začátečníků. Po několika trénincích a přirozených odpadlících, se náš počet pomalu ustálil na cca 30 aktivních členech, kteří se udržují do dnešní doby. Vzniklo zdravé jádro týmu, které se bez přestávky schází min. 1–2krát týdně od samého počátku. Věkové složení je různorodé, od náctiletých až po ty, kteří již překročili Kristova léta. Podařilo se nám snad skloubit všechny generace a výkonnostní rozdíly a vytvořit výbornou partu lidí, kteří si jdou za svým cílem a snem.

Od samého počátku jsme nepřestali hledat travnaté hřiště po celém městě. Bohužel jsme byli téměř všude při našich žádostech u místních fotbalových oddílů vykázáni do patřičných míst a to ještě se smíchem a pohrdáním, jestli jsme se nezbláznili, je obtěžovat s takovým nezajímavým sportem a požadavkem.

Po téměř cca 3 měsících zdlouhavých jednání se zástupci fotbalistů a předsednictva TJ Vltava se nakonec dobrá věc podařila a my mohli oficiálně vstoupit od ledna 2012 do TJ, jako oddíl rugby a začít oficiálně užívat travnaté hřiště, spolu s celým areálem. Poděkovali jsme představitelům, jmenovitě panu Jiřímu Pražákovi z TJ Meteor, za jejich vstřícný a ukázkový přístup a pomoc od samého počátku a přešli pod hlavičku TJ Vltava, kde byla možnost tolik vytouženého travnatého hřiště.

V roce 2012 se úspěšně završila počáteční éra klubu, když byl náš statut rugbyového týmu oficiálně potvrzen přijetím do České rugbyové unie.

Marek Jakubík